فرم دوره های آموزشی

لیست دوره‌های آموزشی

دیوار جدا کننده

سقف کاذب

دوره تخصصی محصولات جدید (کلینیو،گاردکس،هرادیزاین،دیاموند)

درزگیری و آماده سازی سطوح

سقف کاذب

ویژه مهندسین

دکوراتیو

دیوار پوششی

آشنایی با محصولات کناف

گاردکس / دیامونت ( پانل دیوار خارجی / پانل با مقاومت بالا در برابر ضربه)

آکواپنل

درزگیری وآماده سازی سطوح