1.کلیه عناصر موجود در این وب سایت ، شامل اطلاعات ، اسناد ، تولیدات ، لوگوها ، گرافیک ، تصاویر ، خدمات و مقاله ها کلاً متعلق به سایت گلیم کستر می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (بابک میرسعیدی) اجازه کپی کردن ، توزیع ، نشرمجدد ، واگذاری ، نمایش ، ارسال و انتقال آنها را ندارد .

 

2.هزینه طراحی پروژه‌هایی که توسط این گروه معماری از کارفرما اخذ می‌گردد در صورت اجراء پروژه بعنوان پیش پرداخت در نظر گرفته خواهد شد.

 

3. سایت گلیم گستر تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد و در راستای این قوانین فعالیت می کند .